Κάτω Σουδενά στο Ζαγόρι
αρχική ειδήσεις το χωριό ιστορία φύση αξιοθέατα πληροφορίες

Οι Άγιοι Ταξιάρχες

Ο ναός των Αγίων Ταξιαρχών βρίσκεται στον κάμπο του χωριού. Είναι μονόκλιτος ναός αθωνιτικού τύπου με ογκώδη 12/πλευρο τρούλο. Από τα στενόμακρα παράθυρα του τρούλου φωτίζεται το εσωτερικό του καθολικού. Κατά τον Ι. Λαμπρίδη κτίστηκε το 1591, ενώ ο ξυλόστεγος νάρθηκας είναι μεταγενέστερος (επιγραφή 1611/12) και σε πλάτος είναι μεγαλύτερος από την εκκλησία.

Ο ναός των Ταξιαρχών είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος, αθωνίτικου τύπου, με πλάγιους χορούς και δωδεκάπλευρο τρούλο. Στα ανατολικά φέρει τρίπλευρη αψίδα και στα δυτικά μεταγενέστερο ξυλόστεγο νάρθηκα.

Η ίδρυση του ναού τοποθετείται, σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει στην πρόσοψή του, το 1611-12.

Στο εσωτερικό ο ναός κοσμείται με τοιχογραφίες του ζωγράφου Αναστασίου από το Καπέσοβο Ζαγορίου που χρονολογούνται το 1749. Ο Αναστάσιος είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ομάδας των Καπεσοβιτών ζωγράφων, οι οποίοι εργάστηκαν το 18ο αι. στην Ήπειρο, διακοσμώντας με τοιχογραφίες ναούς και αρχοντικά. Η τέχνη του διατηρεί πολλά από τα παραδοσιακά στοιχεία της ζωγραφικής του 16ου αι. και χαρακτηρίζεται από εικονογραφικό πλούτο.

Το τέμπλο του ναού που χρονολογείται στο 18ο αι., είναι ξυλόγλυπτο και φέρει εικόνες της ίδιας περιόδου. Το μεσαίο και ανώτερο τμήμα του τέμπλου είναι ξυλόγλυπτο (18ος αιώνας).

Επίσης του 18ου αιώνα, είναι και οι εικόνες του Χριστού και της Θεοτόκου Οδηγήτριας.

Αξιοθέατα Κάτω Σουδενών

 

©2010 katosoudena.gr • Email: xenitissa@yahoo.gr • Created by Leonidas Maniatis • Hosted by oikologos.gr